බෝම්බ තුනක් – Bomba Thunak – egenuma Book Shop
loader image

බෝම්බ තුනක් – Bomba Thunak

Weight 0.28 kg
Author

Publisher

Pages

212

SKU: B141

රු600.00 රු480.00

In Stock

“මේ ෆයිල් ඒක ඇතුළේ තියන කතාව මොකක් වුණත් ,ඒක නිකම්ම නිකන් කතාවක් වෙන්න බැහැ”

මම ෆයිල් කවරය අතට අරගෙන තේ උගුරක් කටට දාගන්න ගමන් හොදට පුටුවට හේත්තු වුණා.මොන වැඩේ කරන්නත් කලින් මුලින්ම මේක කියවලා ඉන්න ඕනේ. ෆයිල් කවරයේ මුල්ම පිටුවේ ලොකු අකුින් කතාවේ නම ලියලා තබුණා.

“බෝම්බ තුනක්”

මේ ඒ කතාව!

In Stock
  • Free Shipping apply to all orders over Rs5000
  • Free BookMark

Additional information

Weight 0.28 kg
Author

Publisher

Pages

212

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “බෝම්බ තුනක් – Bomba Thunak”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart
No products in the cart.
Decoration sticker
Decoration sticker
Decoration sticker